AKTUALNOŚCI

20
11

Zmiany warunków umowy od 21.12.2020

Szanowni Klienci!
Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanych przez NOVAIA jako Operatora Telekomunikacyjnego do wymogów przepisów prawa zmianie ulegnie treść Państwa umów zawartych z Operatorem. Zmiana ta jest związana z wejściem w życie w tym dniu niektórych przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875).
  • Jeśli zawarłeś umowę w formie dokumentowej – przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie www lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od tak zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie mogło zostać złożone w formie dokumentowej (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon: w trakcie rozmowy) a nie tak jak dotychczas wyłącznie w formie pisemnej
  • W przypadku skorzystania przez abonenta z uprawnienia do złożenia oświadczenia
  • o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy o jego otrzymaniu a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy
  • Jeśli będzie zbliżał się termin do którego została zawarta umowa na czas określony oraz termin w którym umowa może ulec przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, poinformujemy Cię o tym wcześniej, tak abyś mógł podjąć świadomą decyzję o dalszej współpracy z Nami
  • Jeśli zawarłeś z Nami umowę na czas określony i ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, będziesz mógł po tym czasie wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie będziemy mogli wtedy dochodzić odszkodowania na okoliczność jej jednostronnego rozwiązania przez abonenta
  • Jeśli będziesz chciał zmienić dostawcę usług dostępu do Internetu i przejść do nas, zrobisz to u nas wypełniając wniosek. Możesz we wniosku zażądać zachowania ciągłości usług - wtedy na aktywację usługi będziemy mieć 1 dzień roboczy od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem
  • Raz do roku będziemy informować Cię o naszych najkorzystniejszych ofertach! (chyba że nie wyrazisz na to zgody)
  • Jeśli korzystasz z usług telefonicznych w naszej firmie, twoje prawo do przeniesienia numeru do innej sieci będzie trwało 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Możesz zrzec się prawa do przeniesienia numeru do innej sieci
Jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bowiem zmiany w umowie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

» Powrót

W celu ułatwienia korzystania z serwisu strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się